Go to content

Service Garantie

Tarieven


Tarieven>
Service Garantie

Wij geven 1 maand GRATIS Service Garantie op een door 'De Friese Draad' aangelegde verbinding. Eventueel extra of andere benodigde apparatuur om de verbinding te repareren of te verbeteren zal in overleg geplaatst en indien nodig verrekend worden.
Bij iedere storing die buiten de maand Service Garantie valt en waarbij aanspraak wordt gemaakt op de service van 'De Friese Draad', wordt het normale uurtarief doorberekend.

Uitzonderingsgevallen Service Garantie:
In de volgende gevallen kan geen aanspraak worden gemaakt op de maand gratis Service Garantie:

- storingen veroorzaakt door virussen, Spyware en of andere probleemsoftware die zich op uw systeem (kan) bevind(en);
- storingen die veroorzaakt worden door apparatuur van derden, waardoor een deugdelijke verbinding niet meer mogelijk is;
- schade en/of storingen veroorzaakt door derden;
- schade en/of storingen veroorzaakt door natuurgeweld;
- storingen aan installaties aangelegd door derden.

Verder zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden als vermeld op deze website.

Home Page | Draadloos ? | Dekking | Tarieven | FAQ | Aanmelden | Support | Contact | Site Map


© 2007 To3W-Design.nl | contact@friesedraad.nl

Back to content | Back to main menu